ลืมรหัสผ่าน
จด Password ของฉัน

Kodomo 4D Gen Z สร้างพัฒนาการเก่งรอบด้าน

ทำอย่างไรดีลูกไม่ยอมเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน


ทำอย่างไรดีลูกไม่ยอมเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน

 


เด็กกับการเล่นเป็นสิ่งคู่กันและมีความสำคัญมากด้วยค่ะ เพราะการเล่นช่วยพัฒนาเซลล์สมองให้เชื่อมต่อกัน ช่วยให้ลูกเฉลียวฉลาด มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการและทักษะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การทรงตัว การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา เรียนรู้เรื่องกฎกติกาต่างๆ การใช้ภาษา รวมทั้งได้พัฒนาอารมณ์และการเข้าสังคม

พัฒนาการด้านการเล่นของเด็กวัยต่างๆ

พัฒนาการด้านการเล่นของเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกันค่ะ การเล่นในระยะแรกสุดตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ 2 ขวบ คือ การเล่นคนเดียว  เมื่อถึงวัยอนุบาลประมาณ 3-4 ขวบ เด็กจะเล่นเหมือนๆ กัน ในลักษณะเลียนแบบกัน รู้จักแบ่งปัน รู้จักรอคอยเพื่อเล่นตามคิวได้มากขึ้น และจะเริ่มเล่นด้วยกันได้อย่างจริงจัง คือ สามารถสื่อสารเพื่อบอกความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แต่จะทำอย่างไรถ้าลูกวัยอนุบาลไม่ยอมเล่นกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

ลูกไม่เล่นกับเพื่อนทำอย่างไรดี

สร้างความมั่นใจให้ลูก หากลูกเป็นเด็กขี้อาย ลองจัดกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกดูสิคะ เช่น ร้องเพลงประกอบการเต้น การแสดงบทบาทสมมติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกได้พบปะกับคนอื่นๆ ทุกเพศทุกวัย และได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ ทั้งที่เล็กกว่าและโตกว่า เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักปรับตัว คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ลูกได้เล่นอย่างอิสระโดยสังเกตสถานการณ์อยู่ห่างๆ คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม หากสังเกตว่าลูกยังไม่มีเพื่อนหรือไม่กล้าเข้าไปเล่นกับเพื่อนๆ ก็ไม่ควรกดดัน ลองค่อยๆ ถามลูกดูค่ะว่าเป็นเพราะอะไร เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค่ะ

พูดคุยกับลูกเสมอ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสอบถามหรือให้ลูกเล่าให้ฟังหลังกลับจากโรงเรียน ว่าลูกเรียน ทำกิจกรรม หรือเล่นอะไรบ้าง มีเพื่อนชื่ออะไรบ้าง แต่ละคนเป็นอย่างไร และใครเป็นเพื่อนสนิทของลูก รวมทั้งหาเวลาพูดคุยกับคุณครูของลูก เพื่อรับทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการ หรือปัญหาต่างๆ ของลูกค่ะ

ลดความกังวล คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรวิตกกังวลหรือเร่งรัดลูกมากเกินไปค่ะ ควรให้เวลาลูกได้ปรับตัว และเรียนรู้ที่จะทำความรู้จักและเล่นกับเพื่อน แต่ถ้าประเมินแล้วพบว่าลูกอาจจะมีปัญหาพัฒนาการ เช่น ขี้อายเกินไป หรือมีปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าสังคมและการเรียนรู้ ก็ควรปรึกษาคุณครูเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน หรือหากจำเป็นก็อาจต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องและตรงจุดที่สุดค่ะ

..............................................................................

 

http://mamarina.jp/wp-content/uploads/2016/11/161123_school-refusal02.jpg

 

บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-0191
Copyright 2010, Lion Corporation (Thailand) Limited. All Rights Reserved.