ลืมรหัสผ่าน
จด Password ของฉัน

Kodomo 4D Gen Z สร้างพัฒนาการเก่งรอบด้าน

ไม่อยากให้ลูกดูถูกคนอื่นทำอย่างไรดี
ไม่อยากให้ลูกดูถูกคนอื่นทำอย่างไรดี

ตามหลักมนุษยชนแล้วเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับคุณค่าและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน โดยไม่เลือกเพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว ร่ำรวยหรือยากจน มีร่างกายครบ 32 หรือพิการ แต่ในสังคมทุกวันนี้ การดูถูกเหยียดหยามกันในรูปแบบต่างๆ มีให้เห็นมากมาย ทั้งด้วยคำพูด การกระทำ หรือข้อความ ซึ่งการดูถูกคนอื่นนั้นไม่ใช่นอกจากจะไม่ใช่พฤติกรรมของคนดีแล้วยังเป็นการสร้างศัตรูอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่จึงควรร่วมกันสร้างทิศทางและเป้าหมายในการสอนลูก (Direction) เพื่อไม่ให้ลูกมีความคิดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นี้ค่ะ

ปลูกฝังลูกอย่างไรไม่ให้ลูกดูถูกคนอื่น

สอนให้รู้ว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกัน แม้ลูกวัยอนุบาลจะยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือหลักมนุษยชนต่างๆ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอนให้ลูกเข้าให้ได้ว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของฐานะ โอกาสทางการศึกษา เชื้อชาติ สีผิว ฯลฯ แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกใบนี้และทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนที่ลูกทำ

ชื่นชมแต่ไม่ยกยอ เมื่อลูกทำความดี ไม่ดื้อ หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี ก็ควรได้รับคำชื่นชมเพราะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในทางบวก เพื่อผลักดันให้ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง แต่ต้องไม่ยกยอลูกจนเกินกว่าเหตุ เพราะจะทำให้ลูกหลงตัวเองและคิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่นๆ

ภูมิใจในความเป็นตัวเองและชื่นชมความสามารถของคนอื่น ลูกอาจมีความสามารถพิเศษหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี เช่น วาดรูป เล่นกีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะเก่งเหนือคนอื่น เพราะคนเรามีความเก่งหรือความถนัดในและด้านไม่เหมือนกันและไม่สามารถที่จะเก่งไปหมดทุกด้าน บางอย่างที่ลูกไม่ถนัดก็อาจมีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าและแสดงความยินดีกับความสำเร็จหรือความสามารถของคนอื่นด้วย

นึกถึงใจเขาใจเรา สอนลูกให้เข้าใจว่าการนำปมด้อย รูปร่างหน้าตา หรือความสามารถของเพื่อนและคนอื่นๆ มาล้อเลียนเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เช่น เพื่อนบางคนอาจตัวเตี้ยกว่าลูก แต่ก็ไม่ควรไปล้อหรือเรียกเพื่อนว่า “ไอ้เตี้ย” หรือหากเล่นกีฬาแล้วลูกทำได้ดีกว่าก็ไม่ควรล้อหรือว่าเพื่อนเป็นคน “ขี้แพ้” ฯลฯ เพราะจะทำให้เพื่อนเสียใจ โดยยกตัวอย่างในทางกลับกับว่าถ้าลูกเป็นฝ่ายโดนล้อบ้างจะรู้สึกอย่างไร ดังนั้น หากลูกไม่อยากให้คนอื่นพูดหรือทำอย่างไรกับตัวเอง ก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นกับใครด้วย

ทุกคนและทุกอาชีพล้วนมีเกียรติ เป็นธรรมดาค่ะที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง แต่การดูถูกอาชีพคนอื่นหรือแสดงให้ลูกเห็นว่าบางอาชีพนั้นต่ำต้อย ไม่น่าเข้าใกล้ เช่น “ถ้าไม่อยากเป็นคนกวาดถนนก็ตั้งใจเรียนให้เก่งๆ” “แม่บ้านตัวเหม็นสกปรกอย่าไปอยู่ใกล้นะลูก” ฯลฯ แต่ควรสอนให้ลูกเห็นคุณค่าและความสำคัญของแต่ละอาชีพ เช่น สอนให้ลูกทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง คนกวาดถนนจะได้ไม่เหนื่อยและถ้าไม่มีคนกวาดถนนบ้านเมืองเราก็จะสกปรกไม่น่ามอง หรือลูกควรรู้สึกขอบคุณแม่บ้านที่ทำความสะอาดบ้านหรือห้องของลูกจนเหนื่อย ซึ่งลูกสามารถช่วยได้ด้วยการเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ไม่ทำบ้านรก เป็นต้น รวมทั้งสอนให้เข้าใจถึงความสำคัญของอาชีพต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เช่น เป็นหมอ เป็นวิศวกร หรืออาชีพใดๆ ก็ต้องกินข้าวที่ชาวนาปลูก, ถ้าไม่มีพ่อค้าแม่ค้าลูกจะซื้อขนมหรือของเล่นจากที่ไหน เป็นต้น

...........................................................................................


Cr.Image : http://josei-bigaku.jp/wp/wp-content/uploads/2013/11/179af0100014725l.jpg

บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-0191
Copyright 2010, Lion Corporation (Thailand) Limited. All Rights Reserved.